Загальна інформація

У 2014 році на IT-ринку була заснована асоціація ІТ та діджитал компаній України – «Digital Ukraine». Асоціація є недержавною некомерційною організацією, мета якої – сприяти формуванню в Україні соціального, економічного, технологічного і політичного cialis 5mg prix en pharmacie середовища для забезпечення розвитку інновацій та індустрії інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій, створенню нових робочих місць та економічному зросту країни.

Робота Асоціації буде спрямована на розвиток IT-бізнесу, розробку стратегії розвитку IT в державних органах України. Крім цього, Асоціація має виконувати освітню функцію, у рамках якої передбачені різні програми та ініціативи.

На сьогоднішній день Асоціація об’єднує 12 IT-компаній та 1 юридичну компанію.  

 
Основними цілями діяльності Асоціації є:
 • представлення і захист інтересів індустрії інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій, колективних інтересів членів Асоціації в рамках їхньої професійної діяльності в індустрії інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій;
 • співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань сприяння розвитку   індустрії інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій;
 • участь у формуванні та реалізації державної політики в індустрії інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій;
 • сприяння професійному розвитку українських підприємств, що здійснюють діяльність у галузі  інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій в національних і міжнародних масштабах;
 • співпраця з вищими та іншими навчальним закладами і організаціями з метою формування, поглиблення і перевірки знань та навичок, необхідних для молодих спеціалістів в галузі інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій;
 • підтримка та розвиток інноваційної діяльності, передових досліджень серед членів Асоціації шляхом формування механізму генерування та розвитку ідей, їхнього перетворення в перспективні дослідження та проекти;
 • захист інтересів  членів Асоціації;
 • допомога в організації процесів сертифікації і ліцензування членів Асоціації;
 •  підготовка аналітичних звітів;
 • впровадження цивілізованих форм роботи і принципів здорової конкуренції в індустрії інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій;
 • підтримка створення сприятливих фінансово-економічних умов для членів Асоціації;
 • підвищення професійної кваліфікації співробітників компаній - членів Асоціації;
 • представлення інтересів членів Асоціації в українських і міжнародних організаціях;
 • широке впровадження в Україні міжнародних стандартів в галузі інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій та забезпечення якості послуг.