Переваги членства

Переваги вступу до асоціації «Digital Ukraine»:

 

Представлення і захист інтересів

Представлення і захист інтересів індустрії інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій. Асоціація представляє колективні інтереси учасників у взаємодії з контролюючими органами, залучається до законодавчих ініціатив у сфері розвитку ІКТ та інновацій, виступає проти неринкової конкуренції.

Представлення інтересів членів Асоціації в українських і міжнародних організаціях.

 

Професійний networking

Доступ до внутрішньої інформації Асоціації, як то: новини, проекти змін в законодавстві чи нові законодавчі ініціативи, посилання на цікаві статті, запрошення на події тощо. У вас також з’являється можливість надіслати власну інформацію усім учасникам Асоціації.

Підвищення професійної кваліфікації співробітників компаній – членів Асоціації.

Допомога в організації процесів сертифікації і ліцензування членів Асоціації.

Підтримка та розвиток інноваційної діяльності, передових досліджень серед членів Асоціації шляхом формування механізму генерування та розвитку ідей, їхнього перетворення в перспективні дослідження та проекти.

 

Контакти з діловими кругами

Асоціація інформує вас про зустрічі з представниками іноземного бізнесу чи заходи українських організацій, в яких ви можете взяти участь.

Співпраця з вищими та іншими навчальним закладами і організаціями з метою формування, поглиблення і перевірки знань та навичок, необхідних для молодих спеціалістів в галузі інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій.

 

Міжнародна співпраця

Приєднавшись до Асоціації, ви отримуєте можливість ознайомлення з досвідом діяльності відомих закордонних ІТ-компаній в межах програм міжнародного співробітництва.

 

Крос-брендінг

Ви отримуєте додатковий маркетинговий інструмент та право на використання знаку Асоціації у матеріалах інформаційного та рекламного напрямку. Інформація про вашу Компанію розміщується на сайті та в інформаційних повідомленнях Асоціації.

 

Відповідно до Статуту учасники Асоціації мають право:

  • Приймати участь у загальних зборах та зборах Вищої Ради, а також керувати діяльністю Асоціації.
  • Приймати участь у діяльності тематичних комісій та комітетів.
  • Отримувати звітність про діяльність Асоціації, її комісій та комітетів.
  • Отримувати інформацію про плани та програми Асоціації, а також фінансові витрати.
  • Вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності Асоціації та до порядку денного на загальних зборах.
  • Розраховувати на допомогу Асоціації та кожного її учасника.
  • Користуватися відкритими та закритими матеріалами Асоціації.
  • Використовувати зареєстрований знак Асоціації у матеріалах інформаційного та рекламного характеру.